Vaše otázky k našim testom

Prečítajte si naše odpovede na tieto otázky. Možno v nich nájdete odpovede, ktoré aj Vás zaujímajú.

Po akej dobe si môžem urobiť opakované testovanie, aby sa zmeny v životospráve prejavili aj vo výsledkoch testov?
Všeobecne sa odporúča, aby sa opakované testovanie neuskutočnilo skôr ako po 1 roku. Počas mesiacov nasledujúcich po teste a vykonaných výživových zmenách na základe výsledkov testu radšej odporúčame pozorovať príznaky. Ak opätovné zavedenie potravín neprináša príznaky, potom to naznačuje, že jednotlivec je schopný tolerovať potraviny aj bez opakovania testu.