fbpx
0

Blog

 Črevný mikrobióm ako determinant ľudského zdravia

Črevný mikrobióm ako determinant ľudského zdravia

Ako súvisí zdravie pokožky s črevami?

Naša pokožka a črevá majú viac podobností, ako by sa predpokladalo. V skutočnosti existuje čoraz väčší záujem sa dozvedieť ešte oveľa viac o mechanizmoch, komunikácii kože s črevami a ich vzájomným ovplyvňovaním zdravia. Ako pokožka, tak aj črevá obsahujú bohatú zásobu ciev, rôzne mikrobiálne spoločenstvá a pôsobia ako životne dôležité rozhrania medzi vnútorným ľudským telom a vonkajším prostredím.

Okrem toho koža a črevá pôsobia ako neuroimunokinetické orgány, ktoré sa podieľajú na nevyhnutnej komunikácii s nervovým, imunitným a endokrinným systémom. Vzťah pokožky a čriev je dôležitou oblasťou skúmania, zatiaľ pomerne zriedkavo v patobiologických vysvetleniach. Spoznajte viac črevný mikrobióm, ktorý je súčasťou zdravia pokožky v komplexnej komunikačnej sieti medzi rôznymi dôležitými systémami nášho organizmu.

Črevný mikrobióm

Tenké a hrubé črevá poskytujú pobyt širokej komunite baktérií a ich metabolitov (produkty látkovej premeny) a vedľajších produktov, ktoré nazývame črevný mikrobióm. Podobne obývajú pokožku tisíce mikrobiálnych organizmov a ich vedľajších produktov, ktoré sa označujú ako kožný mikrobióm. V črevách aj na koži je harmonická rovnováha v tejto mikroflóre veľmi podstatná pri udržiavaní homeostázy.

Črevný mikrobióm predstavuje komplexnú a dynamickú bakteriálnu komunitu zohrávajúcu dôležitú úlohu v ľudskom zdraví. Zmeny v zložení mikrobioty (črevnej mikroflóry) boli spojené s rôznymi ochoreniami čriev a zažívacieho traktu, ako je psoriáza a rosacea.

Vďaka prospešným interakciám medzi ľudským telom a mikrobiotou, ako aj modulácia prostredníctvom prebiotík a probiotík môže takýmto chorobám zabrániť alebo ich pomôcť vyriešiť. Aj keď mechanizmy na to, ako črevá a koža komunikujú, nie sú úplne presne pochopené, je veľmi pravdepodobné, že sú komplexným spojením medzi nervovým, imunitným a endokrinným systémom a faktormi prostredia.

Úloha črevného mikrobiómu

Úloha črevného mikrobiómu ako dôležitého determinantu ľudského zdravia a chorôb sa objavila v rámci výskumu v mnohých oblastiach medicíny. Nerovnováha v črevnom mikrobióme je spojená s čoraz častejšími civilizačnými ochoreniami, ako je obezita, cukrovka 2. typu, atopia (atopický ekzém) a zápalovým ochorením čriev (IBD). Okrem toho vzťah medzi normálne sa vyskytujúcimi črevnými baktériami (črevnými mikrobiotami) a ich potenciálnou úlohou v patogenéze kožných chorôb je stále oblasťou výskumu.

Probiotiká a ich zdravotný prínos pre črevný mikrobióm

Probiotická suplementácia sa stáva čoraz populárnejšou u mnohých komerčne dostupných produktov vo forme kapsúl, práškov, nápojov či potravín. Podľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetovej zdravotníckej organizácie sa probiotiká považujú za „živé mikroorganizmy, ktoré pri užívaní v primeraných množstvách poskytujú hostiteľovi zdravotný prínos,“ (1) Najčastejšie používanými baktériami sú z rodov Lactobacillus a Bifidobacterium, ktoré sú užitočné najmä pri liečbe hnačky, syndrómu dráždivého čreva (IBS) či dokonca pri liečbe intolerancie laktózy.

Probiotiká prinášajú pozitívny prínos pre črevný mikrobióm, nakoľko môžu zmierniť často sa vyskytujúce abnormálne zmeny črevného mikrobiómu, ktoré sa označujú ako „dysbióza“. Dysbióza črevného mikrobiómu je spojená s metabolickými poruchami, gastrointestinálnymi infekciami, zápalovým ochorením čriev (IBD) a syndrómom dráždivého čreva (IBS).

Spojenie medzi ochorením čriev a kože

Dermatologické nálezy na koži môžu byť spôsobené gastrointestinálnymi poruchami, ako je to pri nasledujúcich ochoreniach:

  • Ochorenie IBD sa spája s kožnými prejavmi, ako je pyoderma gangrenosum, erytém nodosum, Sweetsov syndróm a orálne lézie.
  • U pacientov s chronickým zápalovým ochorením tráviaceho traktu (Crohnova choroba) sa častejšie vyskytuje psoriáza v porovnaní so zdravými ľuďmi.
  • S celiakiou sú spojené kožné prejavy, ako je dermatitída herpetiformis, alopécia, vitiligo a orálne slizničné lézie.

Dermatologické poruchy sa neraz spájajú práve s črevnou dysbiózou, ktorá však nie je novou témou. V skutočnosti už v roku 1911 gastroenterológ Milton H. Mack napísal: „Akné a ekzém sú zjavnými následkami… ak sa v prípade urtikárie (žihľavky) pozrieme na črevnú stopu, prečo nie pri ekzémoch a akné?“ Simultánna dysbióza čriev a kožných mikrobiómov sa pozorovala pri niekoľkých zápalových ochoreniach kože, ako je rosacea, psoriáza a atopická dermatitída.

Vo všeobecnosti si homeostáza imunitného systému vyžaduje správnu rovnováhu prozápalových a protizápalových signálov a molekúl v reakcii na vnútorné a vonkajšie zmeny prostredia. V prípade, že sa zloženie mikrobiómov z akéhokoľvek dôvodu zmení, reaktivita imunitného systému sa môže následne posunúť a nakoniec viesť až k zápalovým ochoreniam kože.

Strava v súvislosti s kožnými ochoreniami

Schopnosť stravy pozitívne a negatívne ovplyvňovať funkciu kože demonštruje nepopierateľné spojenie medzi kožou a črevami. Hoci sú stále potrebné ďalšie štúdie o mechanizme, existuje čoraz väčšie množstvo dôkazov, že strava zohráva dôležitú úlohu v patogenéze kožných ochorení, jedným z ktorých je aj akné. Navyše, západná strava, ktorá pozostáva z veľkého množstva nasýtených tukov a vysokej glykemickej záťaže, je úzko spojená práve s akné.

strava, črevný mikrobióm a koža

 

Vedci predpokladajú, že k tomu dochádza v dôsledku problémov v signalizácii živín, čo v konečnom dôsledku „vedie k nadmernej stimulácii proteínu, zvýšenej syntéze mastných kyselín (bez olejovej kyseliny) a triglyceridov v maze, ktorý podporuje rozmach Propionibacterium acnes.“ (2)

Úzky a zároveň silný vzťah medzi pokožkou a senzitivitou na jedlo je nepochybný. Často sú to predovšetkým samotné črevné baktérie a ich metabolické vedľajšie produkty, ktoré ovplyvňujú fyziológiu kože.


(1) Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B, Morelli L, Canani RB, Flint HJ, Salminen S, Calder PC, Sanders ME. Dokument odborného konsenzu. Vyhlásenie Medzinárodnej vedeckej asociácie pre probiotiká a prebiotiká o rozsahu a vhodnom použití pojmu probiotikum. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2014

(2) Zouboulis CC, Jourdan E, Picardo M. Akné je zápalovým ochorením a zmeny zloženia mazu iniciujú lézie akné. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2014)

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu