fbpx
0

Blog

Skrytá epidémia modernej doby

Skrytá epidémia modernej doby

Žijeme v dobe, kedy sa bežne stretávame s chorými ľuďmi alebo ľuďmi, ktorí sú unavení, bez energie a majú rôzne problémy. S čím to súvisí a je potrebné sa tým zaoberať?

Nalomené zdravie je podstatný dôvod, prečo by sme sa mali snažiť zistiť príčinu svojich problémov a neustále sa vzdelávať. Pretože ak človeku chýbajú poznatky, veľakrát si nedokáže pomôcť alebo uľahčiť život.

Intolerancia alebo príčinu hľadajme v trávení

Mnohí lekári alebo odborníci už dávno vedia, že príčinu väčšiny ochorení môžeme hľadať v našom trávení. Ak trpíte syndrómom deravého čreva, migrénami, tráviacimi problémami, alebo máte podozrenie na premnoženie Candidy v organizme, je nutné tomu venovať adekvátnu pozornosť.

Skrytou príčinou celého radu nepriaznivých príznakov môžu byť okrem iného aj potravinové intolerancie. Na to, aký je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou, aké sú dôvody vzniku tohto stavu a aké sú skúsenosti bežných ľudí s testom FoodPrint®, ktorý dokáže u človeka odhaliť potravinové intolerancie, som sa spýtala Dr. Nigela Abrahama.

Dr. Nigel Abraham je jednéým z najskúsenejších a najznámejších odborníkov na funkčnú medicínu vo Veľkej Británii, ktorý prednáša na tému alergie a intolerancie potravín, slinných hormónov, patológie tráviaceho traktu a mikrobiológie. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ pre vedu a laboratórny výskum v Cambridge Nutritional Sciences (CNS).

Nigel Abraham, CNS - potravinová intolerancia a testy Food Print Dr. Nigel Abraham
Nigel Abraham, CNS - potravinová intolerancia a testy Food Print Dr. Nigel Abraham

Pán Dr. Abraham, na úvod sa Vám chcem poďakovať, že ste si našli čas a našim čitateľom priblížite problematiku potravinových intolerancií a prinesiete nám bližšie informácie o teste FoodPrint® na diagnostiku potravinových intolerancií.

Otázka teda znie, kto vynašiel test FoodPrint® a kedy bol uvedený do lekárskej praxe?

Diagnostika netolerovaných potravín testom špecifických protilátok typu IgG bola založená pred vyše 20 rokmi a laboratóriá po celom svete odvtedy vykonali už milióny vyšetrení. Tento test využíva technológiu známu pod názvom ELISA (skratka z anglického výrazu Enzyme Linked Immunosorbent Assay), ktorá je štandardnou laboratórnou technikou na meranie protilátok v krvi.

Test FoodPrint® je jedinečnou variáciou tejto techniky, ktorú vytvorila Cambridge Nutritional Sciences pomocou technológie proteínových čipov (často poznáme pod anglickým názvom microarray) v roku 2011.

Mohli by ste nám v stručnosti vysvetliť princíp, na akom funguje testovanie a aké sú výsledky v praxi?

FoodPrint® je laboratórne vyvinutý systém, ktorý využíva inovatívnu kolorimetrickú technológiu ELISA na báze čipov na meranie množstva špecifických IgG protilátok v plazme, krvnom sére alebo krvi, ktoré sa odoberajú z prsta. Potravinové výťažky sa nanesú na vnútrocelulózové podložky na sklíčko mikroskopu a následne sú vykonané štandardné kalibrácie a kontroly.

Vzorka krvi poskytnutá pacientom sa zriedi a nanesie na každý vytlačený čip. Ak sú v krvi prítomné špecifické protilátky typu IgG, naviažu sa na potravinové extrakty a výsledky sa merajú skenerom s vysokým rozlíšením pred štandardnou kalibráciou s použitím reportovacieho softvéru FoodPrint®, aby sa získali kvantitatívne výsledky.

Intolerancia a inovatívne testovanie

Tento softvér následne vytlačí výsledok celkového množstva protilátok IgG proti každej sledovanej potravine. Vzhľadom k inovatívnemu formátu čipov stačí len malá kvapka krvi na otestovanie viac ako 220 rôznych potravinových zložiek v duplikáte, aby sa zabezpečila presnosť výsledkov.

Výsledky slúžia ako správy so zoznamom reaktívnych potravín. Vďaka týmto výsledkom môžu odborníci spolupracovať s pacientmi na odstránení potravinových intolerancií a vytvoriť plán na odstránenie problémových potravín, ponúknuť zdravé alternatívy, usmerniť a taktiež aj ako najvhodnejšie zaradiť problémové potraviny späť do jedálnička. Väčšinou sa odporúčaná strava navrhuje pacientovi na obdobie približne troch mesiacov, aby príznaky ustúpili a telo malo čas na regeneráciu.

Je podľa Vás test FoodPrint® spoľahlivý pri riešení zdravotných problémov a mal by byť súčasťou bežných vyšetrovacích postupov?

Existuje veľa potenciálnych príčin potravinovej intolerancie. Niektoré nezahŕňajú imunitný systém ako taký, ako napríklad neznášanlivosť laktózy, ktorá je spôsobená nedostatkom enzýmu laktázy potrebného na rozloženie laktózy v mliečnych výrobkoch.

Ďalším príkladom je neznášanlivosť histamínu, kde je problémom nedostatočná aktivita enzýmu diaminooxidáza (DAO) potrebného na odbúranie histamínu, čo spôsobuje alergické prejavy.

Dr. Nigel Abraham, CNS v laboratórium
Dr. Nigel Abraham, CNS v laboratórium
 

Iné typy potravinovej intolerancie

Iné typy potravinovej intolerancie môžu byť dôsledkom toho, že telo reaguje zle na určité potraviny. Tie potraviny, ktoré sú často súčasťou nášho jedálnička, alebo tie potraviny, po ktorých najviac túžime, nám môžu bez toho, aby sme si to možno uvedomovali, spôsobovať problémy.

Výskum ukázal, že tieto typy potravinovej intolerancie môžu súvisieť s prítomnosťou špecifických protilátok typu IgG vytváraných po konzumácii „problémových“ potravín. Za normálnych okolností tieto protilátky nemajú žiadne nepriaznivé účinky. No ak imunitný alebo tráviaci systém nepracujú optimálne, ich prítomnosť môže spôsobiť široké spektrum príznakov.

Skryté IgG potravinové reakcie

Tieto typy skrytých (IgG) potravinových reakcií sa často označujú ako „potravinové intolerancie“ a primárne sú výsledkom životného štýlu a stravovacích návykov, u ktorých sa odhaduje, že postihujú okolo 20-40 % dospelých v určitom období života a často vedú k oneskoreným reakciám, ktoré sa objavujú po niekoľkých dňoch. To je tiež dôvod, prečo je také ťažké rozpoznať problémovú potravinu.

Tento typ testovania nie je bežne dostupný v štátnych zdravotníckych zariadeniach, pretože tieto typy reakcií sú relatívne mierne v porovnaní s potravinovou alergiou. Hoci len zriedka ohrozujú život pacienta, môžu mať výrazný vplyv na životy a zdravie mnohých ľudí.

Čím sa líši test Food Print® od iných testov na zisťovanie miery precitlivenosti na potraviny?

Ako je napr. test ImmunoCAP ISAC®, ktoré používa väčšina alergiológov a imunológov na Slovensku alebo v Česku.

Tu je najdôležitejšie povedať, že test ImmunoCAP ISAC® je založený na technológii čipov (microarray). Používa sa na identifikáciu skutočných alergií, a to meraním hladiny protilátok nazývaných IgE. Potravinová alergia sa veľmi líši od potravinovej intolerancie a výsledky týchto dvoch testov by sa nemali a ani sa nemôžu porovnávať.

V prípade potravinovej alergie vytvárané protilátky IgE môžu viesť k rozvoju závažných až smrteľných reakcií odlišným spôsobom, ako je to v prípade potravinovej intolerancie. Potravinové alergie typu IgE sú pomerne zriedkavé. Podľa odhadov postihujú 5 % detí a 2 % dospelých, pričom sú vo veľkej miere ovplyvnené genetickými faktormi a prejavujú sa okamžite.

Test na potravinovú alergiu vs. na intoleranciu

Dôležité je, že ak príznaky naznačujú potenciálnu alergiu na potraviny, je potrebné podstúpiť tento test, aby sa identifikovali alergické potraviny, ktorým je potrebné sa do konca života vyhýbať. Ak je tento test negatívny a príznaky sú viac oneskorené, mal by sa zvážiť krvný test, ktorý meria protilátky IgG na potraviny.

Potravinová intolerancia nie je potravinová alergia. Skôr sa jedná o stav, ktorý môže vyvolať príznaky trvajúce dlhšiu dobu. Pomalý vývoj citlivosti na potraviny často znamená, že nie je zrejmá spojitosť medzi konzumovanými potravinami a príznakmi. Z toho vyplýva, že je veľmi ťažké až nemožné určiť potraviny, ktoré človeku spôsobujú problémy.

Tým sa potravinové intolerancie veľmi odlišujú od potravinových alergií, pri ktorých sú reakcie zvyčajne viditeľné okamžite a sú ľahko diagnostikované. Z toho istého dôvodu platí, že niekto môže mať alergiu na nejakú potravinu. Keďže je v prípade potravinových intolerancií testovaný iný typ protilátok, môže sa stať, že alergia sa neprejaví v teste na potravinové intolerancie. To je ďalší dôvod, prečo sa tieto dva testy nedajú porovnávať.

Aká je podľa Vás príčina toho, že sa u človeka v priebehu života rozvinú intolerancie na potraviny?

Za normálnych okolností sú črevá a imunitný systém v rovnováhe a naše telo vytvára nízke množstvo špecifických protilátok typu IgG pri konzumácii potravín, čo nazývame tolerancia.

Bolo identifikovaných niekoľko faktorov, ktoré môžu narušiť túto jemnú rovnováhu, čo vedie k dočasnej strate tolerancie, medzi ktoré patria:

 • antibiotiká
 • lieky
 • premnoženie Candidy
 • parazity
 • zápal čreva
 • nedostatok vitamínu D
 • nedostatok glutamínu
 • alkohol
 • málo pestrá strava
 • stres
 • nízke množstvo žalúdočnej kyseliny
 • nízke množstvo pankreatických enzýmov

Prítomnosť týchto faktorov môže viesť k zvýšenej priepustnosti výstelky čreva, ktorá sa často označuje aj ako syndróm deravého čreva.

Priepustnosť čriev

Za normálnych okolností (pozri obr. 1) sú bunky lemujúce steny čriev pevne spojené, pričom chránia pred preniknutím potenciálnych patogénov, toxínov a molekúl potravy do krvi, čo môže viesť k abnormálnym imunitným reakciám.

Obr. 1: Normálna priepustnosť čreva
Obr. 1: Normálna priepustnosť čreva

Keď sa tieto pevné spojenia otvoria pod vplyvom hoc i malého množstva spomínaných faktorov, môžu cez nich preniknúť čiastočne natrávené častice potravín. V dôsledku čoho sa aktivuje imunitný systém, čo vedie k vzniku zápalu nízkeho stupňa (pozri obr. 2).

Obr. 2: Abnormálna priepustnosť čreva
Obr. 2: Abnormálna priepustnosť čreva

Tento stav zahŕňa tvorbu vysokého množstva špecifických protilátok typu IgG proti potravinám a tvorbu imunitných komplexov, čo sú vysoko zápalové molekuly, ktoré ľudské telo nie je schopné neutralizovať (pozri obr. 3).

Obr. 3: Poškodené tkanivo prepúšťajúce zápalové bunky
Obr. 3: Poškodené tkanivo prepúšťajúce zápalové bunky

Tieto imunitné komplexy vstupujú do krvného obehu a ukladajú sa do tkanív a orgánov, čo vedie k príznakom spojeným s týmto typom intolerancie, ako sú napríklad nadúvanie, hnačka/zápcha, bolesť čriev, migréna a únava.

Za akých zdravotných podmienok alebo príznakov by ste pacientovi navrhli tento druh testovania?

Odporučil by som ho tým ľuďom, ktorí vykazujú niektorý z nasledujúcich chronických nežiaducich príznakov:

 • syndróm dráždivého čreva
 • zápcha
 • hnačka
 • nadúvanie
 • žalúdočné kŕče, bolesť brucha
 • migréna
 • bolesti hlavy
 • únava a nedostatok energie

Existuje oveľa viac príznakov uvádzaných v publikovaných štúdiách, ktoré môžu súvisieť s citlivosťou na potraviny, ale príznaky vyššie sú uvádzané najčastejšie.

Máte skúsenosti s tým, že po niekoľkomesačnej diéte nastavenej podľa výsledkov testu Food Print® sa u pacienta dostavilo zlepšenie zdravotného stavu?

Je šanca, že by sa pacient mohol vrátiť k bežnému stravovaniu a vyliečiť sa z potravinových intolerancií?

Účinnosť diéty založenej na výsledkoch merania špecifickej triedy protilátok IgG pre jednotlivé zložky potravín bola preukázaná pri mnohých stavoch, ako v nezávislých štúdiách, tak v klinickej praxi. Vynikajúce výsledky boli preukázané u pacientov s migrénou, syndrómom dráždivého čreva a obezitou.

Diéta založená na výsledkoch testovania špecifickej triedy protilátok IgG sa ukázala ako alternatívna a bezpečná liečba pre pacientov s rôznymi chronickými stavmi.

Testovacie laboratórium CNS

Testovacie laboratórium Cambridge Nutritional Science testovalo tisícky pacientov, ktorí spolupracovali s odborníkmi na výživu. Prevažná väčšina pacientov uvádza zmiernenie príznakov a pozitívne reakcie po odstránení problémových potravín z jedálnička. Na rozdiel od alergií sa nemusia doživotne vyhýbať pozitívnym potravinám.

Vo všeobecnosti sa odporúča vyhnúť sa najviac pozitívnym potravinám na obdobie 3 až 6 mesiacov. Vo väčšine prípadov to stačí na opätovné získanie tolerancie a pacient môže znovu zavádzať problémové potraviny do jedálnička pod vedením svojho lekára alebo výživového poradcu.

Vedeli by ste nám odporučiť, ako si doplniť chýbajúce výživné látky z dôvodu absencie určitých potravín a navrhnúť nám nejaké alternatívy?

Ako by človek mohol predísť strate na váhe, výživovej nerovnováhe alebo zlým stravovacím rozhodnutiam?

Je dôležité, aby sa akékoľvek zmeny v jedálničku nastavené podľa výsledkov testu vykonali pod vedením lekára alebo výživového poradcu, aby sa zabezpečila správna výživová rovnováha pomocou zdravých alternatív. Opätovné zavádzanie potravín do jedálnička by sa takisto malo vykonávať pod odborným vedením.

Sú známe prípady ľudí, ktorým boli vďaka testu FoodPrint® zistené intolerancie na vyše polovicu testovaných zložiek potravín. Čo by ste poradili týmto ľuďom?

Keď je črevo čiastočne poškodené alebo zapálené, je možné, že budú zaznamenané pozitívne reakcie na vysoký počet sledovaných potravín. V tomto prípade nie je vhodné alebo možné vyhnúť sa všetkým týmto potravinám. Odporúčame sústrediť sa na najreaktívnejšie potraviny.

Pacientovi odporúčame, aby sa snažil úplne vyhnúť 4 alebo 5 potravinám, ktoré vykazujú najvyššie koncentrácie protilátok. Neskôr potom znížiť a/alebo vystriedať zvyšné potraviny vykazujúce mierne koncentrácie protilátok a zároveň pracovať s odborníkom s cieľom podporiť zdravie čriev.

Čo by ste chceli odkázať na záver našim čitateľom?

Test FoodPrint® by mohol byť dôležitou súčasťou vyšetrenia možných príčin celého radu symptómov. Ak iné lekárske testy, ako sú testy na potravinové alergie alebo aj iné formy intolerancie, sa ukážu negatívne, použitie IgG testu na identifikáciu reaktívnych potravín s cieľom vytvoriť pre pacienta osobný jedálniček je vysoko účinnou a bezpečnou metódou na zmiernenie nežiaducich symptómov u mnohých ľudí. 

Publikované štúdie tiež preukázali súvislosť medzi prítomnosťou vysokých hladín protilátok IgG proti potravinám a vznikom zápalu nízkeho stupňa. Tento typ zápalu je preukázaným rizikovým faktorom pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a diabetu 2. typu. No vyžaduje sa ďalší výskum, aby sa zistilo, ako môžeme podporiť zdravie a komfort pacienta, dokonca aj keď nevykazuje žiadne viditeľné znaky a príznaky.

Autorom článku je Mgr. Lucia Bartková, ktorej za tím Food Detective srdečne ďakujeme.

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu