fbpx
0

Blog

Prevencia rakoviny prsníkov: primárna a sekundárna

Prevencia rakoviny prsníkov: primárna a sekundárna

Prevencia rakoviny v súčasnosti zohráva kľúčovú úlohu v boji proti tomuto ochoreniu. Rakovina prsníka patrí medzi najrozšírenejší typ rakoviny u žien na celom svete. Za posledné roky je to tiež najčastejšie diagnostikované rakovinové ochorenie. Pri rakovine prsníka sa jedná o zhubné nádorové ochorenie a postihuje prevažne ženy. Informovanosť žien o možnostiach prevencie, môže zohrať dôležitú úlohu v eliminácii tohto ochorenia.

Prevencia rakoviny prsníkov

Lekári, ale aj vedci tvrdia, že najlepším spôsobom ako tomuto ochoreniu predísť je prevencia a zmena životného štýlu. Z toho teda vyplýva, že ženy majú nad rozvojom tohto ochorenia do určitej miery moc.

Existuje mnoho dôkazov, ktoré poukazujú na vplyv životného štýlu (ionizujúce žiarenie, hormonálna terapia, reprodukčné správanie žien) a životného prostredia ako na faktory ovplyvňujúce vznik rakoviny prsníka. Rovnaké faktory častokrát nachádzame ako rizikové aj pri iných typoch ochorení, ako sú rakovina hrubého čreva, rakovina kože či rakovina prostaty.

Rizikové faktory ovplyvňujúce vznik rakoviny prsníka

Medzi najdôležitejšie rizikové faktory ovplyvňujúce vznik rakoviny prsníka patria:

 • Strava s vysokým obsahom tuku
 • Konzumácia alkoholu
 • Nedostatok pohybu, obezita
 • Používanie parabénov, silikónov, umelých vôní a podobne
 • Karcinogénne látky
 • Fajčenie
 • Tehotenstvo vo vysokom veku

Karcinogénne látky často fungujú ako spínače genetických mutácií, ktoré majú za následok rozvoj rakoviny prsníka. Dôležité je povedať, že len 1-5 % všetkých prípadov rakoviny prsníka na svete je spôsobených dedične. To znamená, že pokiaľ sa vám vyskytlo toto ochorenie v rodine, nemusí to znamenať, že ním budete trpieť aj vy.

prevencia rakoviny prsníkov - mamografia - sekundárna prevencia

Primárna prevencia

Elimináciou rizikových faktorov môžete prispieť k zníženiu rizika rozvoja rakoviny prsníka a takáto eliminácia sa nazýva aj ako primárna prevencia. Primárnou prevenciou môžete podporiť správne fungovanie organizmu a jednotlivých buniek, čo môže viesť aj k zlepšeniu iných ochorení alebo aj k zlepšeniu psychického pohodlia.

Vylúčením toxických látok a úpravou životného štýlu podporíte tiež správne fungovanie imunitného systému. Odhaduje sa, že takmer 70 % malígnych nádorov je spôsobených práve enviromentálnymi faktormi, čo prispieva len k tvrdeniam, že rakovina prsníka môže byť vyvolaná epigeneticky na základe vplyvov prostredia.

Doplnky stravy v rámci primárnej prevencie

Medzi primárnu prevenciu patria takisto aj doplnky stravy. Ako najdôležitejší sa uvádza quercetín, ktorý je silným antioxidantom. Štúdie ukázali, že quercetín inhibuje rakovinu prsníka tým, že indukuje apoptózu rakovinotvorných buniek a potláča tvorbu metastáz.

Kombinácia zanedbania primárnej a sekundárnej prevencie môže v konečnom dôsledku viesť k neskorej diagnostike a ku komplikáciám. Je dôležité preto ženy informovať o vplyve ich správania na vývoj rakoviny a tiež aj o možnostiach vzdelávania sa v týchto odvetviach.

Sekundárna prevencia

Pod sekundárnu prevencia sa rozumejú diagnostické testy, ktoré sú buď klinické alebo samodiagnostické. Skríning je hlavným príkladom takejto prevencie a je zameraný na špecifikované skupiny populácie s vyšším rizikom.

Hlavným výsledkom takejto prevencie by malo byť zníženie úmrtnosti na rakovinu vďaka jej včasnému odhaleniu. Medzi klinickú diagnostiku patrí mamografia, ultrasonografia, magnetická rezonancia a iné moderné a presnejšie zobrazovacie metódy.

Samodiagnostika rakoviny prsníkov

Samodiagnostika rakoviny prsníkov sa momentálne dostáva do popredia a pomáha pri včasnej detekcii hrčky, ktorá môže viesť k rakovine prsníka. Medzi typické samodiagnostické postupy patrí prehmatávania prsníkov a novinkou je Aware podložka. Prostredníctvom podložky Aware môžete zachytiť aj tú najmenšiu hrčku, nakoľko medzi podložkou a prstami je priestor, ktorý obsahuje tekutinu, ktorá znižuje povrchové trenie a vy máte väčšiu šancu na včasnú diagnostiku.

aware podložka na samovyšetrenie prsníkov

Medzi príznaky rakoviny prsníka patria:

 • hrčka alebo opuch v hornej časti hrudníka
 • viditeľná zmena na pokožke
 • problémy s bradavkami (výtok, vyrážky, vtiahnutie)
 • pretrvávajúca bolesť v prsníku

Výskyt hrčky nemusí byť len v prsníku, konkrétne v mliečnej žľaze, ale lekári ho lokalizujú aj v mliekovodoch. Ak dôjde k metastázovaniu, tak sa rozširujú do lymfatických uzlín v podpazuší, krku alebo ku kľúčnej kosti.

Život vo veľkých mestách a prevládajúci „západný“ životný štýl spôsobujú situáciu, že ženy nemajú čas poriadne sa starať o svoje zdravie alebo dlho čakajú na diagnostické vyšetrenia. Na druhej strane, aj v menších mestách je horšia dostupnosť diagnostických metód.

Kombinácia zanedbania primárnej a sekundárnej prevencie môže v konečnom dôsledku viesť k neskorej diagnostike a ku komplikáciám. Je dôležité preto ženy informovať o vplyve ich správania na vývoj rakoviny a tiež aj o možnostiach vzdelávania sa v týchto odvetviach. Zavedením zmien návykov môžu ženy získať kontrolu nad touto chorobou. 


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5788241/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29284222/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu