fbpx
0

Blog

Potravinové intolerancie a športovci

Potravinové intolerancie a športovci

Intenzívna a častá fyzická aktivita spôsobuje pomerne často zvýšenie priepustnosti gastrointestinálnej bariéry, čo vedie nevyhnutne aj k potravinovej intolerancii alebo senzitivite. Zloženie tela a funkčnosť tráviaceho systému majú nemalý vplyv na športový výkon, sústredenie a psychickú pohodu športovca. Práve odhalenie potravinových intolerancií a následné dodržiavanie eliminačnej diéty môže pozitívne pôsobiť na ich celkový výkon a pohodu.

Potravinová intolerancia a jej pôvod 

Potravinová intolerancia je predmetom neustáleho skúmania vedcov, pretože sa vyskytuje v čoraz väčšej miere a štúdie dokazujú, že prevalencia je až 80 % u pacientov so syndrómom dráždivého čreva. Preto sa potravinová intolerancia javí ako významný problém dnešnej populácie a môže byť príčinou mnohých zdravotných problémov, ako je chronický nedostatok železa, chronická rinitída, obezita, syndróm dráždivého čreva, ekzém, hypertenzia, cukrovka typu II, migréna, chronická únava, mal-absorpčný syndróm, hypotyreóza, depresia, astma a mnoho ďalších. Napriek tomu je stále ťažké rozpoznať ich skutočnú príčinu vzniku.

Pojem potravinová intolerancia sa používa zväčša na opis zdravotných ťažkostí, ktoré súvisia s konzumáciou potravín. Pôvod potravinovej intolerancie môže byť toxický aj netoxický, teda súvisí s toxínmi mikroorganizmov alebo prírodnými kontaminantami potravín. Netoxické reakcie sú rozdelené na imunologicky a neimunologicky sprostredkované reakcie. Konkrétne imunologické reakcie z precitlivenosti na niektoré potraviny môžu zahŕňať IgE protilátky (typ I) a môžu byť tiež sprostredkované non IgE protilátkami (typ III).

IgE protilátky vs. Non IgE protilátky

IgE protilátky sú známe svojou typickou reakciou z precitlivenosti s rýchlym nástupom a dramatickým vývojom. Zničenie buniek, ktoré sú senzibilné (citlivé) na IgE spôsobí špecifické gastrointestinálne, kožné, dýchacie a kardiovaskulárne príznaky. Precitlivelá reakcia na non IgE protilátky je sprostredkovaná imunitou - IgG protilátkami, ktoré sú chápané ako potravinový antigén.

Existencia zvýšenej priepustnosti črevnej bariéry je nevyhnutná pre tento typ precitlivenosti, pretože vytvorené imunitné komplexy vstupujú do krvného obehu a môžu spôsobiť rôzne príznaky v závislosti od tkaniva, kde sú transportované. Následne v cieľovom tkanive imunitné komplexy priťahujú ďalšie imunitné bunky a uvoľňujú sa sprostredkovatelia zápalu, čo môže viesť až ku chronickému zápalu.

Reakcia precitlivenosti na jedlo sa dá identifikovať populárnymi diagnostickými metódami, ktoré merajú prítomnosť IgG protilátok – tie sú špecifické pre potraviny v sére. IgG hladina protilátok v sére sa stanovuje pomocou ELISA testu, kde enzým je užitočným indikátorom nepriaznivých reakcií na potraviny a precitlivenosť na jedlo. Na takomto princípe sú založené aj testy na potravinovú intoleranciu Food Detective a Food Print.

Negatívny Dopad fyzickej aktivity na imunitu u elitných športovcov

Vieme, že mierna fyzická aktivita má pozitívne účinky na imunitu v porovnaní so sedavým životným štýlom. Ukazuje sa však, že veľmi intenzívna a častá fyzická aktivita, ako v prípade profesionálnych športovcov, môže mať aj negatívny následok na imunitu. Zo štúdií vyplýva, že intenzívne cvičenie indikuje zníženie prietoku krvi a zvýšenie teploty v GIT (znížená absorbčná schopnosť), z čoho vyplýva narušenie tesných spojení medzi bunkami a zvyšujúcu sa priepustnosť bariéry GI (tráviaceho traktu), bakteriálnu translokáciu a systémový zápal. To by vysvetľovalo väčšiu náchylnosť na potravinovú intoleranciu v populácii elitných športovcov.

Vplyv črevných problémov na športový výkon

Pre niektorých nie je prekvapením, že práve športovci trpia črevnými problémami, nakoľko ich intenzívne a namáhavé činnosti vplývajú práve na tráviaci systém. Mnohí športovci trpia ochorením, ktoré sa nazýva "bežecká hnačka". Medzi jej príznaky patrí závrat, nevoľnosť, žalúdočné alebo črevné kŕče, vracanie a hnačka, ktoré sa vyskytujú hlavne pri behu.

Avšak všetky tieto príznaky sú o niečo zákernejšie ako obyčajné tráviace problémy. Častokrát sa práve za tým skrýva potravinová intolerancia a priepustnosť gastrointestinálnej membrány. Práve cez túto membránu dochádza k absorpcii živín, ale aj toxínov a väčších molekúl. Akékoľvek narušenie črevnej membrány má za následok mal-absorpcie (nedostatočné vstrebávanie živín) a zvýšenú expozíciu toxínom a antigénom.

Spúšťacie procesy u športovcov v dôsledku stresu

Štúdie poukazujú na to, že aj dobre vytrénovaní športovci, ktorí po cvičení trpeli tráviacimi problémami, majú väčšiu priepustnosť membrán ako športovci, ktorí príznakmi netrpeli. Práve počas cvičenia dochádza k hypertermii, kedy vzrastá teplota organizmu a spúšťa celú kaskádu dejov:

  • fyzický stres vedie ku zvýšeniu teploty, čo vedie k počiatočnému rozpadu pevných spojení medzi bunkami a dochádza k úniku črevných lipopolysacharidov,
  • lipopolysacharidy sa nachádzajú v medzibunkovom priestore, čo vedie k zvýšenému narušeniu membrán,
  • lipopolysacharidy pôsobia na bunky vrodenej imunity, čo vedie k spusteniu prozápalových cytokínov, čo následne vedie k narušeniu pevných spojení medzi bunkami.

Tieto opísané procesy, ktoré sa spúšťajú v dôsledku stresu v organizme, zapríčiňujú to, že sa so zvýšenou priepustnosťou čriev a vyššou hladinou IgG protilátok roztočia pomyselné hodinové ozubené koliečka.

Väčšia náchylnosť k potravinovej intolerancii a chronických ochorení u profesionálnych športovcov

Prvou takou etapou, ktorá ovplyvňuje zvýšenú priepustnosť a hladinu IgG protilátok sú: nedostatočný spánok, vysoký príjem xenobiotík, izolácia a chronický stres, nesprávne nastavená výživa organizmu, dysbióza mikrobiómu v tráviacom trakte, obezita, nedostatočná fyzická aktivita a chronické infekcie.

Pokiaľ sa tieto problémy neodstránia a neriešia, môžu viesť k chronickému stresu, ktorý už ovplyvňuje každý systém v organizme a následne prerastá do chronických ochorení. Medzi takéto chronické ochorenia patria: metabolický syndróm, diabetes 2 typu, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, depresie, autoimunitné ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia, sarkopénia a osteoporóza.

Zvýšená priepustnosť gastrointestinálnej bariéry

Gastrointestinálne ťažkosti, potravinová intolerancia, únava, náladovosť sú bežné medzi športovcami. Je to preto, lebo intenzívna činnosť predstavuje pre organizmus stres a vtedy sa aktivuje os hypotalamus – hypofýza – nadobličky a proces „bojuj alebo leť“. Výsledkom týchto procesov je, že sa vo veľkom množstve začnú vyplavovať katabolické hormóny, zápalové cytokíny a mikrobiálne molekuly.

Vysoká hladina kortizolu je do určitej miery zodpovedná za intenzívnu činnosť imunitného systému, ktorá priamo ovplyvňuje celistvosť črevnej bariéry. Existujú dôkazy, kedy sa priepustnosť črevnej membrány zhoršuje v dôsledku vysokej hladiny voľných radikálov. 

Zdá sa teda, že intenzívne cvičenie vyvoláva zníženie prietoku krvi, zvýšenie teploty v čreve, a to všetko vyúsťuje do narušenia pevných spojov medzi bunkami, do zvýšenej priepustnosti gastrointestinálnej bariéry a bakteriálnej translokácie a systémového zápalu. Celý tento komplex môže byť dôvodom väčšej náchylnosti k potravinovej intolerancii u profesionálnych športovcov.

Eliminačná diéta ako najúčinnejšia metóda zvládania potravinových intolerancií

Najúčinnejšou metódou ako zvládať potravinové intolerancie sa ukazuje práve eliminačná diéta, počas ktorej sa eliminujete príjem škodlivých potravín pre organizmus. Následne sa to prejaví v poklese hladiny protilátok IgG, čo dokazuje, že 3-mesačná eliminačná diéta znižuje chronický zápal gastrointestinálneho traktu.

Diéta má významný vplyv na zloženie tela športovcov, a tým pádom aj nepriamo na zlepšenie ich športových výkonov, sústredenia a zároveň ich psychickej pohody. Eliminačná diéta založená na potravinovej intolerancii IgG vedie k významnému zlepšeniu symptómov nepohodlia GI a športového výkonu. Ak športovci dodržiavajú eliminačnú diétu, hladina špecifických protilátok IgG sa výrazne zníži, ale zvýši sa ich výkon a výrazne aj flexibilita.

 

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu